KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE STANICE “BEOGRAD CENTAR”, g.Beograd, Republika Srbija
KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE STANICE “BEOGRAD CENTAR”, g.Beograd, Republika Srbija
KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE STANICE “BEOGRAD CENTAR”, g.Beograd, Republika Srbija
KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE STANICE “BEOGRAD CENTAR”, g.Beograd, Republika Srbija
KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE STANICE “BEOGRAD CENTAR”, g.Beograd, Republika Srbija

KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE STANICE “BEOGRAD CENTAR”
g.Beograd, Republika Srbija

Rešenje kompleksa putničke železničke stanice u Prokopu proizilazi iz prvonagrađenog konkursnog projekta anonimnog konkursa iz 1975 god. arh.Živorad Lisičić je jedan od četvorice autora.

Projektnim rešenjem realizovano je oko 35,000m2 sadržaja namenjenih železnici i oko 120,000m2 namenjenih jednom od rejonskih centara Beograda. U veoma složenim uslovima urbanizma uspešno su rešeni pristupi kompleksu javnog saobraćaja, putničkih vozila kao i povezivanje sa sistemom metroa i međugradskog autobuskog saobraćaja.

AKTUELNO

KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE
STANICE "BEOGRAD CENTAR"

Prokop, Beograd, Republika Srbija

GRADSKI HOTEL
SA BIZNIS CENTROM

Samara, Ruska Federacija

TRŽNI CENRAT "OBI"

Jekaterinburg, Ruska Federacija

"STEPA STEPANOVIĆ
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
SA TRŽNIM CENTROM

Beograd, Republika Srbija

SMF SERTIFIKAT

I ove godine kompanija
CITY Inženjering d.o.o. pozitivno je prošla evaluaciju od strane osiguravajuće kuće Coface, i ispunivši sve uslove ponovo stekla priliku da postane nosilac sertifikata Excellent SME.

KONTAKT

CITY Inženjering d.o.o.

Cara Dušana 72, Beograd
tel./fax. 011-2634-665
tel.        011-2632-490

SKYPE: arh.lisicic
e-mail: info@arhlisicic.rs

Generalni direktor

Živorad Lisičić dipl.ing.arh.
mob.        062-1887-687