REŠENJA

 • IZRADA PROGRAMA, TEHNIČKIH ZADATAKA I IDEJNIH PROGRAMSKIH REŠENJA

  Po zahtevu investitora radimo predlog programa i tehničke zadatke za sve vrste objekata visokogradnje, a naročito za objekte banaka, tržnih centara, sportskih objekata, pokrivenih bazena, VIP-rezidencija, objekata stambene visokogradnje i dr. Po navedenim programima radimo idejna programska rešenja sa definisanjem osnovnog arhitektonsko-tehnološkog koncepta i koncepta unutrašnjih instalacija uštede energije i zelene arhitekture.
  Po zahtevu investitora radimo jednu ili više varijanti programskih rešenja.

 • IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA

  Na osnovu od investitora usvojenog idejnog programskog rešenja, utvrdjenih programa i tehničkog zadatka, a u skladu sa urbanističkim uslovima važećih planskih dokumenata i uslovima komunalnih organizacija radimo idejne projekte. Po prihvatanju idejnog projekta od strane investitora i nadležnih organa uprave radimo glavne projekte arhitekture, tehnologije, unutrašnjih instalacija sa sinhron planom konstrukcije.
  Po zahtevu investitora radimo idejne i glavne projekte enterijera na osnovu od investitora zahtevanih materijala i opreme ili po predlogu projektanta kada to investitor odobri.
  Idejnim i glavnim projektima obuhvaćeni su mere protivpožarne zaštite objekta, gradjevinska fizika (termozaštita i akustička zaštita prostorija), kao i akustika prostranstva kada to namena objekta zahteva.
  Vršimo autorsko-projektantski nadzor na objektima, za koje radimo idejne i glavne projekte, ukoliko to investitor posebno zahteva.

 • REVIDOVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  Po zahtevu investitora radimo reviziju idejnih projekata, uz napomenu da je arh. Živorad Lisičić obavljao takve zadatke u okviru Revizione komisije Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS.
  Vršimo tehničku kontrolu projektne dokumentacije objekata, iskazanih u rubrici "IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA".

 • KONSALTING

  Vršimo proveru racionalnosti projektnih rešenja i uštedu na već uradjenim projektima. Izrada predloga programa i projektnih zadataka. Supervizija projekata stambenih i poslovnih objekata, hotela, tržnih, logističkih i expo centara, i ekonomske uštede kroz projektna rešenja.

 • IZRADA 3D MODELA I PREZENTACIJA

  Vršimo izradu 3D modela i vizuelizacije enterijera i eksterijera. Vršimo prezentacije putem izrade panoa, brošira (papirnih i elektronskih), izrada internet prezentacija.

 • PREVOĐENJE

  Vršimo prevodjenje stručnih tekstova iz oblasti gradjevinarstva sa srpskog na ruski, odnosno sa ruskog na srpski jezik.

AKTUELNO

KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE
STANICE "BEOGRAD CENTAR"

Prokop, Beograd, Republika Srbija

GRADSKI HOTEL
SA BIZNIS CENTROM

Samara, Ruska Federacija

TRŽNI CENRAT "OBI"

Jekaterinburg, Ruska Federacija

"STEPA STEPANOVIĆ
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
SA TRŽNIM CENTROM

Beograd, Republika Srbija

SMF SERTIFIKAT

I ove godine kompanija
CITY Inženjering d.o.o. pozitivno je prošla evaluaciju od strane osiguravajuće kuće Coface, i ispunivši sve uslove ponovo stekla priliku da postane nosilac sertifikata Excellent SME.

KONTAKT

CITY Inženjering d.o.o.

Cara Dušana 72, Beograd

tel./fax.    011-2634-665
tel.    011-2632-490

SKYPE:    arh.lisicic
e-mail:    info@arhlisicic.rs

Generalni direktor

Živorad Lisičić dipl.ing.arh.
mob.        062-1887-687