USLUGE

 • IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  Izrada svih delova i faza projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti), usaglašenja iste sa Investitorom i overa kod nadležnih državnih organa u skladu sa normama zemlje Investitora. Projektovanje objekata pod istoriskom zaštitom.

 • KONSULTANTSKA USLUGA

  Pri otpočinjanju novih ili na već započetim projektima stavljamo Vam na raspolaganje naše veliko međunarodno iskustvo kojim možete zaštititi svoje interese na projektu i uštedeti novac putem izrade programa, tehničkih zadataka, idejnih programskih rešenja i revizije Vaših već urađenih projekata.

 • ISTRAŽIVANJE PODOBNOSTI LOKACIJE

  Analiza programa i urbanističko-inženjerskih uslova sa prikazom efikasnosti uloženih sredstava na bazi postojeće urbanističko-planske dokumentacije sa izradom programskih rešenja i tejničkih zadataka, kada to Investitor zahteva.

 • IZRADA TEHNOLOŠKIH PROJEKATA

  Izrada projekata tehnologije hotela, sanatorijuma, banaka, biznis centara i tržnih i logističkih centara, VIP-rezidencija, sportskih objekata i bazena, železničkih stanica i dr.

 • IZRADA PROJEKATA ENTERIJERA

  Izrada projekta enterijera i nadzor tokom izvodenja. Podrazumeva koordinaciju različitih strana u projektu (projektanata arhitekture, tehnologije, konstrukcije, instalacija i isporučilaca opreme, odnosno izvodjača radova).

 • ULOGA GLAVNOG ARHITEKTE - RUKOVODIOCA PROJEKTA

  Ugovaramo projektovanje kao Generalni Projektanti Objekta vršeći pritom koordinaciju i sinhronizaciju svih delova i faza projekta. Kada se preuzme ova funkcija, podrazumeva se odgovornost za celokupnu ugovorenu projektnu dokumentaciju.

 • REVIDOVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  Po zahtevu investitora radimo reviziju idejnih projekata, uz napomenu da je arh. Živorad Lisičić obavljao takve zadatke u okviru Revizione komisije Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.
  Vršimo tehničku kontrolu projektne dokumentacije objekata.

 • IZRADA 3D MODELA ENTERIJERA I EKSTERIJERA I PREZENTACIJA

  Izrada 3D modela i prezentacije (u vidu elektronske ili papirne publikacije) Vaših projekata.

 • VOĐENJE PROJEKTANTSKOG-AUTORSKOG NADZORA

  Za projekte koje radimo za Investitora stoji na raspolaganju Investitoru za vođenje projektantskog autorskog nadzora.

AKTUELNO

KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE
STANICE "BEOGRAD CENTAR"

Prokop, Beograd, Republika Srbija

GRADSKI HOTEL
SA BIZNIS CENTROM

Samara, Ruska Federacija

TRŽNI CENRAT "OBI"

Jekaterinburg, Ruska Federacija

"STEPA STEPANOVIĆ
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
SA TRŽNIM CENTROM

Beograd, Republika Srbija

SMF SERTIFIKAT

I ove godine kompanija
CITY Inženjering d.o.o. pozitivno je prošla evaluaciju od strane osiguravajuće kuće Coface, i ispunivši sve uslove ponovo stekla priliku da postane nosilac sertifikata Excellent SME.

KONTAKT

CITY Inženjering d.o.o.

Cara Dušana 72, Beograd

tel./fax.    011-2634-665
tel.    011-2632-490

SKYPE:    arh.lisicic
e-mail:    info@arhlisicic.rs

Generalni direktor

Živorad Lisičić dipl.ing.arh.
mob.        062-1887-687