arh. Mihajlo Živadinović, arh. Živorad Lisičić, arh. Srboljub Rogan, arh. Zoran Žunković

arh. Mihajlo Živadinović, arh. Živorad Lisičić, arh. Srboljub Rogan, arh. Zoran Žunković

BEOGRAD 1976.god.

arh. Živorad Lisičić

arh. Živorad Lisičić

BEOGRAD 2015.god.

PROFIL I ISKUSTVO GLAVNOG ARHITEKTE I GENERALNOG DIREKTORA KOMPANIJE

Živorad Lisičić dipl.ing.arh. je GLAVNI ARHITEKTA i GENERALNI DIREKTOR kompanije CITY Inženjering d.o.o.

Karijeru je počeo na održavanju stambenih i poslovnih objekta, izučivši sve probleme vezane za pogrešno projektovanje kao nadzorni organ i tehnički direktor.

Osamdesetih godina postaje vodeći projektant u Zavodu za izgradnju grada Beograda a potom i direktor projektnog biroa Zavoda. Ova praksa mu je omogućila da pored rada na veoma složenim gradskim arhitektonskim problemima stiče iskustvo o problematici pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta, infrastrukturnim mrežama i problematici raseljavanja.

Značajno ostvarenje u ovom periodu predstavlja prvonagrađeno rešenje KOMPLEKSA ŽELEZNIČKE STANICE BEOGRAD CENTAR U PROKOPU (sa grupom autora).

Od 1990 godine sa suprugom arh. Branislavom Lisičić otvara projektni biro CITY Inženjering d.o.o. u ubrzo počinje projektantski rad na značajnim kapitalnim objektima kao što su GLAVNA UPRAVA CENTRALNE BANKE RUSKE FEDERACIJE g.Moskva, SAHA KREDIT BANKA I MINISTARSTVO FINANSIJA g.Jakutsk, TC OBI g., HOTEL 5* "CRNO MORE" i veći broj izvedenih hotela na Crnom Moru i severnom Kavkazu za potrebe Železnica Rusije. Za potrebe UPRAVE DELAMI PREZIDENTA izvedeni su objekti rezidencije Prezidenta Rusije i Ministra Železnica RF. U okviru elitne stambene izgradnje projektovani su kompleksi zatvorenoga tipa ROŽDESTVENIE i BLAGODAT.

Radeći na navedenim projektima savladana je tehnologija objekata kao što su banke, hoteli, sanatorijumi, tržni centri, biznis centri, objekti specijalne namene, VIP rezidencije, kolektivna stambena izgradnja, sportski objekti i objekti javnog transporta.

U pripremi predloga projektnih rešenja ostvarena je uobičajna praksa da se Invetitoru daju predlozi programskih rešenja, tehnički zadaci, predprojektna rešenja i sl.

Prateći realizaciju objekata navedenih u referenc listi savladana je praksa vođenja projektantskog nadzora koji veoma utiče na konačna rešenja objekata.

AKTUELNO

KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE
STANICE "BEOGRAD CENTAR"

Prokop, Beograd, Republika Srbija

GRADSKI HOTEL
SA BIZNIS CENTROM

Samara, Ruska Federacija

TRŽNI CENRAT "OBI"

Jekaterinburg, Ruska Federacija

"STEPA STEPANOVIĆ
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
SA TRŽNIM CENTROM

Beograd, Republika Srbija

SMF SERTIFIKAT

I ove godine kompanija
CITY Inženjering d.o.o. pozitivno je prošla evaluaciju od strane osiguravajuće kuće Coface, i ispunivši sve uslove ponovo stekla priliku da postane nosilac sertifikata Excellent SME.

KONTAKT

CITY Inženjering d.o.o.

Cara Dušana 72, Beograd

tel./fax.    011-2634-665
tel.    011-2632-490

SKYPE:    arh.lisicic
e-mail:    info@arhlisicic.rs

Generalni direktor

Živorad Lisičić dipl.ing.arh.
mob.        062-1887-687