HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”, g.Soči, Ruska Federacija

HOTELSKI KOMPLEKS 5*   “SPUTNIK”
g.Soči, Ruska Federacija

Hotelski kompleks Sputnik predstavlja prvonagrađeno ređenje na internacionalnom konkursu za adaptaciju postojećeg hotela Sputnik i rešenje velikog kompleksa sa marinom i uređenom plažom. Karakteristika ovog rešenja je i izmena mikro klime u kompleksu koji je od mora odvojen autoputem i nasipom železničke pruge putem otvaranja prodora za aeraciju sa mora. Posle izvođenja navedenog rešenja dokazane su navedene projektantske predpostavke.

AKTUELNO

KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE
STANICE "BEOGRAD CENTAR"

Prokop, Beograd, Republika Srbija

GRADSKI HOTEL
SA BIZNIS CENTROM

Samara, Ruska Federacija

TRŽNI CENRAT "OBI"

Jekaterinburg, Ruska Federacija

"STEPA STEPANOVIĆ
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
SA TRŽNIM CENTROM

Beograd, Republika Srbija

SMF SERTIFIKAT

I ove godine kompanija
CITY Inženjering d.o.o. pozitivno je prošla evaluaciju od strane osiguravajuće kuće Coface, i ispunivši sve uslove ponovo stekla priliku da postane nosilac sertifikata Excellent SME.

KONTAKT

CITY Inženjering d.o.o.

Cara Dušana 72, Beograd
tel./fax. 011-2634-665
tel.        011-2632-490

SKYPE: arh.lisicic
e-mail: info@arhlisicic.rs

Generalni direktor

Živorad Lisičić dipl.ing.arh.
mob.        062-1887-687