HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija
HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”, rejon Tuapse, Ruska Federacija

HOTELSKI KOMPLEKS 4*  “ZELENI GAJ”
rejon Tuapse, Ruska Federacija

Projekat je rezultat duže saradnje sa Investitorom Železnice Rusije i predstavlja po sadržaju sanatorijum sa veoma razrađenim zdravstvenim i rekreativnim sadržajuma. Primenjena arhitektura predstavlja eklektički pristup mediteranske arhitekture sa kraja XIX veka, čime je obezbeđeno uklapanje u veoma pokrenut reren i osećaj pripadnosti.

AKTUELNO

KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE
STANICE "BEOGRAD CENTAR"

Prokop, Beograd, Republika Srbija

GRADSKI HOTEL
SA BIZNIS CENTROM

Samara, Ruska Federacija

TRŽNI CENRAT "OBI"

Jekaterinburg, Ruska Federacija

"STEPA STEPANOVIĆ
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
SA TRŽNIM CENTROM

Beograd, Republika Srbija

SMF SERTIFIKAT

I ove godine kompanija
CITY Inženjering d.o.o. pozitivno je prošla evaluaciju od strane osiguravajuće kuće Coface, i ispunivši sve uslove ponovo stekla priliku da postane nosilac sertifikata Excellent SME.

KONTAKT

CITY Inženjering d.o.o.

Cara Dušana 72, Beograd
tel./fax. 011-2634-665
tel.        011-2632-490

SKYPE: arh.lisicic
e-mail: info@arhlisicic.rs

Generalni direktor

Živorad Lisičić dipl.ing.arh.
mob.        062-1887-687