POSLOVNI KOMPLEKS “STEPA STEPANOVIĆ” (7 JULI), g.Beograd, Republika Srbija
POSLOVNI KOMPLEKS “STEPA STEPANOVIĆ” (7 JULI), g.Beograd, Republika Srbija
POSLOVNI KOMPLEKS “STEPA STEPANOVIĆ” (7 JULI), g.Beograd, Republika Srbija
POSLOVNI KOMPLEKS “STEPA STEPANOVIĆ” (7 JULI), g.Beograd, Republika Srbija

POSLOVNI KOMPLEKS “STEPA STEPANOVIĆ” (7 JULI)
g.Beograd, Republika Srbija

Konkursnim rešenjem kompleksa predloženo je 6,200 stanova ekonomske kategorije. Predložena su dva tipa stambenih objekata sa 6 stanova na etaži, koji dopuštaju oformljenje različitih stambenih ambijenata u prostoru. Ekonomičnost etaže stambenih lamela je odnos BRUTO/NETO=1,24. U prizemljima stambenih lamela projektovane su poslovne, pomoćne i tehničke prostorije. Stepen motorizacije zahtevan detaljnim planom rešen je projektovanjem podzemnih garaža u depresijama terena, a na njihovom krovu su projektovana dečija i sportska igrališta. U kompleksu su predviđene pešačke ulice, a u centralnoj zoni predviđen je centar naselja

AKTUELNO

KOMPLEKS PUTNIČKE ŽELEZNIČKE
STANICE "BEOGRAD CENTAR"

Prokop, Beograd, Republika Srbija

GRADSKI HOTEL
SA BIZNIS CENTROM

Samara, Ruska Federacija

TRŽNI CENRAT "OBI"

Jekaterinburg, Ruska Federacija

"STEPA STEPANOVIĆ
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS
SA TRŽNIM CENTROM

Beograd, Republika Srbija

SMF SERTIFIKAT

I ove godine kompanija
CITY Inženjering d.o.o. pozitivno je prošla evaluaciju od strane osiguravajuće kuće Coface, i ispunivši sve uslove ponovo stekla priliku da postane nosilac sertifikata Excellent SME.

KONTAKT

CITY Inženjering d.o.o.

Cara Dušana 72, Beograd
tel./fax. 011-2634-665
tel.        011-2632-490

SKYPE: arh.lisicic
e-mail: info@arhlisicic.rs

Generalni direktor

Živorad Lisičić dipl.ing.arh.
mob.        062-1887-687